Reclamedoek in tennishal

Plaatsing PVC Reclamedoek
in de tennishal HealthCity Apeldoorn
( de Matenhal)

    

Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om uw bedrijf te promoten in onze mooie accommodatie.

 

In de twee tennishallen zal er ruimte zijn voor een reclamedoek (PVC) met een afmeting van 410 cm bij 82 centimeter. Ruim genoeg om uw bedrijf goed en duidelijk te presenteren.

 

Een overeenkomst wordt per jaar aangegaan. Jaarlijks in de maand oktober t/m december kunt u hier een besluit over nemen. U ontvangt in het 2e t/m 4e jaar, indien onafgebroken, elk jaar een korting van
€ 10,= op het jaarbedrag voor dezelfde reclame-uiting. Voor het 5de jaar is dit zelfs € 20,00.   

 

De overeenkomst gaat in op 1 januari en eindigt bij opzegging op 31 december. In de maand januari zullen de mutaties in de hal plaatsvinden.

 

Wij zorgen voor uw PVC reclamedoek en nemen contact met u op over de aan te leveren gegevens / logo’s.

De eenmalige plaatsingskosten bedragen € 20,00 en de fabricagekosten € 89,00 ( bedragen excl. b.t.w.).

 

Speelt uw bedrijf ook mee in de Tennis Bedrijvencompetitie in de Matenhal, dan ontvangt u elk jaar een extra korting van € 25,00

Bent u subsponsor tijdens ons Nationaal Ranglijst Toernooi dan ontvangt u een korting van € 25,00

 

Namens Basic Fit Apeldoorn zal Buro Energy, contactpersoon Ed Scholte, de gehele uitvoering en facturering op zich nemen.

 
kosten reclamedoek inclusief plaatsen € 109,00 excl.  BTW
kosten per jaar reclame-uiting in de Matenhal excl. kortingen € 275,00 excl. BTW
kortingen 2e t/m 4 jaar -/-€ 10,00 excl. BTW
Korting 5e jaar -/- € 20,00 excl. BTW
extra korting per jaar bij deelname bedrijvencometitie Matenhal -/- € 25,00 excl. BTW
extra korting Subsponsor ( op plaatsing voor 1 jaar )  -/- € 25,00 excl.  BTW
kosten Hoofdsponsor NRT week 8 in overleg
kosten Subsponsor NRT week 8 ( € 359,00 excl. BTW -/- onderstaande korting ) € 250,00 excl. BTW
eenmalige korting Subsponsor tijdens NRT week 8 ( spandoek + plaatsing gratis) -/- € 109,00 excl. BTW
                           

Hebt u interesse, neem dan contact op met Ed Scholte – Buro Energy – 055 576 35 61,  

of via tennis@buroenergy.nl